Základné princípy Pilates

Základné princípy Pilates

Chápanie Pilates iba ako cvičenie, náhodný výber pohybov by nám zabránilo ho spoznať v celej jeho kráse. Pilates je totiž systém tak fyzického, ako aj duševného formovania – zvyšuje našu fyzickú silu, flexibilitu, koordináciu ale rovnako zlepšuje našu koncentráciu, zmierňuje stres a pomáha nám dosiahnuť pocit pohody.

 

Napriek tomu, že sám Joseph Pilates nezaznamenal zásady svojej cvičebnej metódy, základné princípy môžme jasne určiť z jeho textov, filmových záznamov a ďalších archívnych materiálov. Nasledujúce zásady sú všeobecne uvádzané ako základ systému Pilates:

 

Dýchanie

 

Dýchanie môže byť chápané ako „palivo“ pre stred tela, ktorý je motorom poháňajúcim Pilates. Dych sám o sebe je kľúčom k životu, no napriek tomu je často považovaný za samozrejmosť. Môžu sa objaviť diskusie na tému určitého spôsobu dýchania alebo nutnosti predpísaného spôsobu dýchania. Avšak len málokto by nesúhlasil s tým, že dýchanie je veľmi dôležité pri cvičení, o to viac pri Pilates. Dychové cvičenia môžu byť zdravotne prospešné a zlepšovať fyzický výkon, schopnosť relaxácie, zmierňovať stres, znižovať krvný tlak a pod.

 

Pilates využíva dýchanie laterálne (medzirebrové), ktoré zdôrazňuje roztiahnutie hrudného koša, zatiaľ čo je udržovaný vnútorný ťah hlbokých brušných svalov pri nádychu aj výdychu. Dôvodom je udržanie brušnej kontrakcie pri cvičení (je potrebné mať neustále spevnený stred tela).

 

Cviky Pilates majú nastavené spôsoby dýchania – k nádychu dochádza v určitej fáze pohybu a k výdychu zase v inej, ktorá vyžaduje väčšiu námahu, pričom sústredenie je na dychu plynulom (dych nezadržiavame, pretože zadržiavanie dychu môže byť spojené s nadmerným svalovým napätím a zvýšením krvného tlaku).

 

Pri niektorých cvikoch sa využíva dýchanie aktívne (napríklad stovka), kedy je pri nádychu aj výdychu dych vťahovaný (vydychovaný) nárazovo na niekoľko etáp, pričom ako často opakoval sám Joseph Pilates, najprv je dôležité plne vydýchnuť, aby sme mohli vdýchnuť nový, čistý vzduch.

 

Koncentrácia

 

Zázraky sa dejú tam, kde je pozornosť. Pri Pilates sa koncentrujeme na správne prevedenie cviku, v závislosti na súčasnej úrovni našich schopností. Tým dochádza k spojeniu mysle a tela, relaxácii a zmierneniu stresu. Pozornosť upriamujeme na seba, na svoje telo a pohyby, ktoré sa chystá urobiť –a tým ho spevňujeme, flexujeme, liečime.

 

Centrum

 

Stred tela, často označovaný ako „core“ – jadro, centrum našej rovnováhy, ovplyvňuje našu schopnosť vykonávať cviky, ktorá často nesúvisí so silou, ale práve s našim centrom. Pri Pilates každý pohyb vychádza z nášho jadra, čím ho sústavne posilňujeme.

 

 

Kontrola

 

Joseph Pilates pomenoval svoj systém cvičenia „contrology“, a to nie náhodou. V Pilates ide práve o kontrolu – mysle, ktorá sa koncentruje a tela, ktoré vykonáva pohyby. Čím človek zlepšuje svoju kontrolu, tým menej chýb pri cvičení robí, jeho postoj je presnejší, koordinácia je lepšia, rovnako ako rovnováha.

 

Presnosť

 

Presnosť je kľúčom k cvičeniu Pilates a odlišuje ho od iných cvičení. Samotné cviky často nie sú odlišné od iných cvičebných programov, avšak rozdielny je spôsob ich cvičenia. Bezpečná forma je pri Pilates základom, ktorý z neho robí cvičenie prospešné pre celkové zdravie.

 

Plynulosť

 

Hladká, neprerušená kontinuita pohybu pri cvičeniach je vlastnosť, o ktorú sa treba neustále usilovať. Pohyby nie sú trhané, v žiadnom prípade švihové – ale naopak plynulé, koordinované, silové. Vyžaduje si porozumenie svojho tela, správne načasovanie a podriadenie sa dychu.

 

 

Spôsob, akým zaradíme základné princípy do cvičenia, ako aj do svojho života je pre každého individuálny. Zásady spolu súvisia a tvoria systém, ktorý nam pomáha správne sa hýbať a robí z Pilates to, čím je. Nezabúdajme na ne pri každodennom cvičení a spoznávajme tak Pilates vo svojej krásnej úplnosti.