Dokumenty, prihlášky

Prečo sa stať členom

Naši členovia sú aktívni ľudia, ktorí sa stotožňujú s poslaním a cieľmi združenia. Uvedomujú si, že svojim členstvom a aktivitou majú možnosť prispieť ku tomu, aby ich život bol činorodý, hodnotný a vyvážený a svojou aktivitou ho môžu spríjemniť aj svojim spoluobčanom. Oceňujú možnosť získať nové kontakty, vymieňať si skúsenosti v rôznych oblastiach podľa svojho záujmu, vzdelávať sa, cestovať, spoločensky i športovo sa vyžiť.

Aké sú povinnosti členov?
Z členstva v združení nevyplývajú žiadne exaktné povinnosti s výnimkou dodržiavania stanov združenia. Združenie ponúka členom rôzne možnosti a príležitosti a je na nich ako ich využijú.

Všeobecné dokumenty

Stanovy združenia POZITÍVUM V NÁS.pdf
2% – z dane z príjmu za rok 2018 (aktuálne).pdf
2% – z dane z príjmu za rok 2017.pdf
2% – z dane z príjmu za rok 2016.pdf
Online prihláška za členaPrihlásiť sa

Akadémia tretieho veku

Štúdijný plán pre rok 2018/2019 – letný semester.pdf
Štúdijný plán pre rok 2018/2019 – zimný semester.pdf
Štúdijný plán pre rok 2017/2018.pdf
Štúdijný plán pre rok 2016/2017.pdf
Štúdijný plán pre rok 2015/2016.pdf
Štúdijný plán pre rok 2014/2015 – letný semester.pdf
Štúdijný plán pre rok 2014/2015 – zimný semester.pdf
Štúdijný plán pre rok 2013/2014.pdf

Pilates

Cennik cvičenia PILATES.pdf
Online prihláška na pilatesPrihlásiť sa

Zájazdy

18.-20. marec 2016 – Trenčianske Teplice.pdf
16. apríl 2016 – Maďarsko.pdf
14.-15. máj 2016 – Južné Čechy.pdf
11.-12. jún 2016 – Kraków a Oravský hrad.pdf