Akadémia tretieho veku

Akadémiu tretieho veku (ďalej len „ATV“) organizuje združenie Pozitívum v nás už od roku 2013. V aktuálnej situácii sme boli nútení činnosť ATV pozastaviť. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa činnosť ATV obnoví, o čom Vás budeme informovať na našej webovej stránke.